aktuálně

 

„ I/2 0 Losiná obchvat“ zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému 
v kategorii II 
 

PLK1856_infOznam.pdf (527,2 kB) 

 

Prostě to postavíme! Dálnice povede tudy, obyvatelům navzdory!

 

Jistě, aby byla třeba Betonárna....

 

Sdělení k záměru „I/20 Losiná – průtah – SO 102b“ 
 

Průtah obcí.pdf (103,2 kB)

 

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ V MÍSTNÍM REFERENDU V OBCI LOSINÁ

 

Dvojí metr zastupitelstva - zatímco 20%-ní narůst obyvatel obce je důvodem k vyhlášení nového referenda pro odmítnutí betonárky, není tomu tak v případě nevhodně naplánovaného obchvatu obce, jež negativně ovlivní život převážně těmto 20%, a nejen těm.

https://www.losina.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah1735_12.pdf&original=2016+usnesen%C3%AD+o+vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD+MR+na+%C3%9AD.pdf

 

Kolaboranti, prodaní politici.

 

Pozvánka na veřejné zasedání obce Losiná

 

Betonárna v Opatovicích jede. A dál budí u Vyškovanů emoce:

vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/betonarka-v-opatovicich-jede-a-dal-budi-u-vyskovanu-emoce-20160623.html 

 

Rezignace na post zastupitele obce Losiná:

 

...fasády a okna pokryté nánosy špíny, prach na balkonech a autech, zbytky malty zasychající na ulici..... Opravdu to chceme v naší obci ?!

 
 
 

14.4.2016 se projednávalo nové referendum  o betonárce. 

V programu to ale chybí.    Že by zapomněli ?!!!

 

Jak šel čas s betonárkou...

 
Co se tak náhle změnilo k lepšímu ..........Celá anabáze je protkaná zdůvodněními JUDr Havla o negativním vlivu betonárky na životní prostředí. Nyní však tento zástupce obce zázračně změnil názor a náhle zřejmě bude vše jinak.  Z toho vyplývá, jak je starosta ochoten vyměnit auta jezdící okolo jeho domu za nové stavby obtěžující okolí jiných lidí.
 
reportáž čt  z roku 2010
 
odkaz z roku 2014


 Stavby dálnic jsou ohroženy. Nemají posudky dopadu na životní prostředí.....

ekonomika.idnes.cz/s tavby-dalnic-se-mohou-zastavit-nemaji-posudky-frl-/ekonomika.aspx?c=A151202_200629_ekonomika_rts

 

Roky je ničil hluk z obchvatu. V Česku zastání nenašli, pomohla jim až Evropská unie...

www.lidovky.cz/roky-je-nicil-hluk-z-obchvatu-v-cesku-zastani-nenasli-pomohla-jim-az-evropska-unie-gia-/zpravy-domov.aspx?c=A160103_171320_ln_domov_ele

 

Betonárka Losiná - pokračování územního rozhodnutí...

www.losina.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah1222_12.pdf&original=beton%C3%A1rna+2011-3039.pdf

 

Rozsudek krajského soudu - návrh na zrušení Územního plánu Losiná

 
 

Návrh na zrušení opatření obecné povahy - návrh na zrušení Územního plánu Losiná

www.losina.cz/obecni-urad/uredni-deska/navrh-na-zruseni-opatreni-obecne-povahy-navrh-na-zruseni-uzemniho-planu-losina-9299.html?kshowback=

 

a takto to také může být ...

https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/doprava/prazsky-okruh-je-moc-hlucny-uz-4-5-roku-nema-kolaudaci_331174.html#.VMU9iNKG9XQ

... a nebo takto...

 
 
Novinky z obchvatu Třemošné
 
 
 
 

Vážení spoluobčané,

chceme Vám touto cestou poděkovat za hlasy, které jste nám ve volbách dali. Bude nám tím umožněno alespoň trochu nahlédnout pod pokličku původního vedení obce.  Vždyť pouze náš zvolený kandidát je alespoň drobnou změnou ve staronovém složení zastupitelstva.  Věřte, že se budeme i nadále snažit o seriózní podávání informací o dění v obci na našich stránkách.

Vaše OS Radyně

 

Zkušenosti s obchvatem obce Třemošná

https://zpravy.idnes.cz/v-tremosne-proklinaji-novy-obchvat-za-miliardu-jen-prenesl-hluk-jinam-1ei-/domaci.aspx?c=A110426_090847_plzen-zpravy_alt

 

Informace spoluobčanům

 

Vážení spoluobčané,

 

V souvislosti s uskutečněným Veřejným zasedáním zastupitelstva obce Losiná v pátek 3.10.2014 , si Vás dovolujeme touto formou pravdivě informovat o nových skutečnostech probraných na tomto setkání.                  

Zastupitelstvo obce Losiná v čele s panem starostou  Milošem  Černým nepřijalo žádné námitky občanů ohledně návrhů na osazení protihlukových stěn, valů nebo jen dozalesnění prostoru ve směru k nové zástavbě a oblasti Bambousku podél trasy plánovaného obchvatu obce. Všechny námitky zastupitelstvo jednomyslně, jako jedna strana smetlo ze stolu. 

Dnem 6.10.2014 byl tedy tímto přijat Územní plán, který naprosto nerespektuje základní požadavky a nároky obyvatel.  Tyto námitky mohly napomoci lepšímu zakomponování trasy obchvatu do krajiny. Je tedy vidět jakým směrem se ubírá myšlení zastupitelů a jakou mají starost o budoucí úroveň žití v tomto prostoru obce. Jediný ústupek udělalo zastupitelstvo jen vůči firmě APB , když umožnilo výstavbu čerpací stanice plynu pro nákladní automobily a navíc povolilo přivedení plynu přes obecní pozemky. 

Co bude následovat příště?

 

OS Radyně

 

Nově založený a pro všechny přístupný účet facebook OS Radyně

www.facebook.com/osradyne

 

Aktualizace plánů 2008

 
Ministerstvo pro místní rozvoj aktualizovalo plány z roku 2008 a chce udělat z obchvatu naší obcí regulérní dálnici 
odvádějící provoz z D5 ve směru na východ republiky
 
více se dočtete tady: